Ini Keterangan Pelaksana Project Berkaitan Tuduhan Mengakibatkan Kerusakan Rimba Lawu

Pembukaan tempat untuk usaha warung kopi di lokasi rimba di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, dihetikan sebab dipandang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Faksi pelaksana project beralasan, penebangan pohon dikerjakan untuk fakta keselamatan…